Race Lab tester fysiske dimensjoner del 1.

INNLEDNING

Mange lurer på hvordan rør dimensjoner og lengder påvirker motorbyggene sine. I denne testen har vi sett litt nærmere på hvordan lengder og vinkler påvirker rørenes ytelse. Og bevist at det er en sammenheng mellom utregninger og praktisk måling. Med disse testene kan man ta kunnskapet et steg videre og koordinere den med valg av rør og motor ytelse for å se om det er nødvendig å gjøre bygget mer komplisert enn nødvendig eller om man leter etter feil i en blindgate.

Hastigheten for en “ikke komprimerbar” væske begrenser seg til MACH 1 i rørgater.
Masse fløde kan utrykkes ved m=rVA der m er masse, p er massetettheten, V er hastigheten, og A er arealet.
Hva er forskjellen på en væske med stor eller liten massetetthet i høy hastighet igjennom rør, er det forskjell på om røret er langt, eller har en vinkel?
hva begrenser partikkelhastigheten, og hva skaper turbulens, når slipper luftlaget fra rørveggene og hvorfor? Hva er underlagfriksjon og hvordan påvirker systemet en motor?

Når man vet at de fysiske dimensjonene påvirker hvordan luft eller gass strømmer i røret, så kan man spørre seg selv om når rørene blir for små eller for store i forhold til det man ønsker å oppnå med motorprosjektet sitt.

Vi skal ikke svare på generelt grunnlag fordi når det kommer til temaet “motor” så er motoren et helt system, det vil si at alle komponentene spiller på lag. Det er grunnen til at man endrer fysiske dimensjoner iforhold til ønsket utfall og tilgjengelige resurser som plass, deler og penger.

Vi har utført en test av rør i dimensjonen Ø 34mm, og laget testen i to deler, den ene er en enkel innledning og den andre går litt dypere i detalj, allikevel har vi forsøkt å holde alt så enkelt som overhodet mulig. Vi kommer til å gjøre nye tester for akustiske pulser som oppstår i rørgatene (mellom eksos og innsug.) ved en senere anledning.
Testene er ikke for å finne “den optimale rørlengden”, men for å vise at det er mulig å gjøre beregninger for hvordan og hvordan luft i rørene påvirkes av fysiske dimensjoner og vinkler.

Alt for å få en større forståelse av hvorfor de forskjellige fenomenene oppstår og om en eventuell effektreduksjon i bremsebenken, kan være noe helt annet enn hva de fleste tror.

 

Skjermbilde av 90° bend og rett rør, like dimensjoner:

 

Fig.1  rett rør                                                           Fig.2 90 grader bend