Race Lab tester fysiske dimensjoner del 2

FORTSETTELSE


Vedlegg er formel for rett rør:

Formelen brukes slik at du tar tallene i formelen
-16.875 multiplisert med x,  x er i dette tilfellet den meter lengden du ønsker å beregne.
så plusser du på normalverdien 193.875.
F(x) = Flow i “Cubic feet minute” som er en målestandard for flowbenker.
Funksjonen for flow i dette eksperimentet er lineært og beskrives av den enkle ligningen.