Olje catchtank 2 liter

2liter catchtank. Laget for å separere olje og luft samt senke trykket i veivhuset på motoren.

Veivhustrykk oppstår fordi noe av forbrenningstrykket «lekker» forbi stempelringene og trykksetter derfor undersiden av blokken. Veiva visper olje slik at oljepartikler blandes med luften og ventileres igjennom oljekanaler i motoren. For å unngå å brenne oljen på nytt, eller farlig oljesøl i motorrommet monteres derfor en oppsamler (catchtank) som hindrer olje å forlate systemet og samtidig sørger for lavere trykk i veivhuset. Dette frigjør potensiell tapt effekt og hindrer lekkasje i veivhus.

Tanken rommer ca 2 liter og er laget for å best mulig separere olje og luft slik at oljen renner ned i tanken og luften passerer fritt. Se CFD analyse.

Hastigheten på multifase mediumet inn i tanken er satt til 30m/s og ved utgangen av dreneringsrørene er hastigheten over 50m/s

Bilde av designet i GT4 bilen (nå GT3) til Sandberg Motorsport. Der vi har bygget hele turbosatsen inkludert catchtanken.

Prisen er 1960 PR tank, filter koster 400 PR stk. Inlet på tanken er fra 2 x AN 10. Option: 4 x AN10 eller AN12. Wrinkle paint, nivårør, ekstra drainback rør. Festeføtter til montering.


Fysiske mål: 200x100x100mm

Gå inn på kontakt og fyll ut skjema på siden for bestilling.
Leveringstid ca 1 uke: