Olje catch tank. 3 liter

3 liter catchtank. Laget for å separere olje og luft samt senke trykket i veivhuset.

Veivhustrykk oppstår fordi noe av forbrenningstrykket «lekker» forbi stempelringene og trykksetter derfor undersiden av blokken. Veiva visper oljen slik at oljepartikler blandes med luften og ventileres igjennom luftekanaler i motoren. For å unngå å brenne oljen på nytt med det originale lukkede systemet, eller farlig oljesøl i motorrommet ved fri ånding monteres derfor en oppsamler (catchtank). Denne hindrer olje å forlate systemet, men samtidig sørger den for lavere trykk i veivhuset. Dette frigjør potensiell tapt effekt og hindrer lekkasje i pakninger på nedre del av motoren.

Tanken rommer ca 3 liter og er laget for å best mulig separere olje og luft slik at oljen renner ned i tanken.

Lufthastigheten reduseres i trykkammeret etter separatoren i tanken slik at ikke olje lekker ut av tanken. Se CFD analyse.

Hastigheten på multifase mediumet inn i tanken er satt til 30m/s og ved utgangen av dreneringsrørene er hastigheten over 50m/s

Prisen er 2500 PR tank. Fysiske mål: 205x120x120mm

Inlet på tanken er 2 x AN 10.
Option: 4 x AN10 eller AN12. Wrinkle paint, nivårør, ekstra drainback rør og detaljer som rød, magenta, eller sort. Festeføtter til montering på flate.


Gå inn på kontakt og fyll ut skjema på siden for bestilling.
Leveringstid ca 1 uke: