Vi tegner de fleste deler i et motorom. Alt fra enkle braketter til mer komplekse deler som stempler,  innsugsdeler.
Vi bruker solid works CAD, CAM og HSM for styring og Siemens star CCM+CFD for flowsim.

Vi kan også ta på oss tegning av andre type maskindeler.

Ta kontakt på racelab@live.no

 

 

 

Back to Top