Informasjon om Race Lab-catchtanker

 
 

Designprosessen

Veivhustrykk oppstår fordi noe av forbrenningstrykket «lekker» forbi stempelringene og trykksetter derfor undersiden av blokken. Veiva visper oljen slik at oljepartikler blandes med luften og ventileres igjennom luftekanaler i motoren. For å unngå å brenne oljen på nytt med det originale lukkede systemet, eller farlig oljesøl i motorrommet ved fri ånding monteres derfor en oppsamler (catchtank).
Denne hindrer olje å forlate systemet, men samtidig sørger den for lavere trykk i veivhuset. Dette frigjør mulig tapt effekt og hindrer lekkasje i pakninger på nedre del av motoren.

Tanken rommer ca. 3 liter og er laget for å best mulig separere olje og gass slik at oljen renner ned i tanken mens motoren får evakuert det indre trykket. Måten dette blir gjort på er Lufthastigheten økes før separatoren og deretter reduseres i trykkammeret etter separatoren i tanken slik at ikke olje lekker ut av tanken. Se CFD analyse bildet nr 2. Tanken er CAD designet og simulert i CFD, skjært ut i vann-jet og sveiset for hånd. Tankene har blitt testet i racing og på gatebiler siden 2015. Da den første prototypen ble laget.

 

 

 

Bildet av overvåkende formler og funksjoner