Effekttap fra motor til drivhjul.

 

Formel for drivverks tapet blir:

Der b er effekten på veiva, «a» er effekten på nav + effekten på nav med eksponenten 1,0604 delt på vekstfaktoren in(a). Tastene finner du på kalkulatoren ved bruk av knappene for tall, potenser, og tasten «Ln»

For å beregne driverkstap er løsningen å finne funksjonen av tapet.
Først må man finne forholdstallene. Når man legger de inn i og sammenligner med målte data så har vi funnet at tallene stemmer.

Dataene er 2 målinger av samme type girkasse, og dersom vi antar at dynoene er noenlunde korrekte, så kan vi si at standard effekt målt av en 160hk motor ga ca 120hk på nav, mens motor nr 2 var oppgitt målt til 299hk på veiv i USA, ble målt til 216 +/- hk på nav.

eksponenten aⁿ, fant vi ved å ta logaritmen av målte data og oppgitte effekttall fra produsenten, der  aⁿ*b = hp. Snur vi på formelen finner vi at n er logaritmen av a og b, faktoren for drivverktapet.
For å kvalitetskontrollere utregningene (hypotetisk deduktiv metode) gjorde vi den samme utregningen med flere motorer, og i flere type testbenker. Usikkerhetsmomentet ble løst ved å regne ut gjennomsnittet av eksponentene. Vi kom i dette tilfellet frem til faktoren 1,0604.

Så utifra funksjonen f(x)=ax+b
Ved å derivere deler av funksjonen a^x får vi: f`(x) = (a^x)` =1/Ln (a)*a^x, der b=k
Når vi legger inn potensverdien i stykket får vi:
f`(x)=(ax+b)`, der b er konstant.

Sånn at 120whp + (〖120〗^1,0604/(Ln 120)) = 153hk, der effekttapet er: ((〖120〗^1,0604/(Ln 120))/153hk)*100% = 21,8% tap,
Når man høyner effekten fra 120->400whp får man 400whp + (〖400〗^1,0604/(In 400)) = 400whp+95hk = 495hk på veiv, der effekttapet er: ((〖400〗^1,0604/(in 400))/495hk)*100% = 19% tap,

Formelen tar høyde for at stigningen av funksjonen f avtar jo høyere effekt man får, i motsetning til en prosentvis stigning som stiger proporsjonalt  Feilkilden kan være at dersom effekten går mot uendelig høy vil eksponentverdien mest sannsynlig blir lavere og lavere desto mer effekt man får,

Merk at tallet for eksponenten endrer seg etter hva slags type drivverk man beregner på, man må finne eksponenten av type bil på samme måte for å kunne gjøre en korrekt kalkulering av tap på en kalkulator.
Dersom man har en grafisk funksjon kan man bruke logaritmen:
logb(x) – k
Der b er potensen man har funnet av forholdet med effekt tap og k er en konstant for å balansere ligningen.

En illustrasjon av hva som skjer når effekten øker:
Der stigningstallet ∆y,avtar når x-verdien øker. Stigningen er funksjonen av driverkstapet
Bildet er bare en illustrasjon.