Formel for beregning av minstediameter på gasspjeld for bruk i racing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formelen er foreløpig rent hypotetisk og utformet etter 15 års erfaring med dynokjøring.
Vi jobber med å få gjort repeterbare tester og måledata som kilde til hypotesen.