Effekt og moment (matematisk utregning)

EFFEKT OG MOMENT.

Om moment er ukjent men du vet effekten
blir momentet ukjente faktoren “U”.

Klikk her for å se benevnelser.

Ligningen ser slik ut:
U= (P * k) / n
Utregning:
U=(1638 * 5252) / 8737
Momentet i ft/lbs
U= 984,637ft/lbs
Konvertere ft/lbs til NM
U * 1.35 = 1329,26Nm
984,637 ft/lbs  = 1329NM

Motoren yter da 1638hk ha 1329.26Nm ved effekt toppen.

For å kontrollere regnestykket kan man snu ligningen baklengs med effekt som faktor X:
Effekt P = ((t/1.35) * n) / k
P= (984,637 * 8737) /5252
=1637,9995hk

En Motor som yter 1329.26Nm ved 8737rpm har en maksimaleffekt på 1638hk.


Disse utregningene kan gjøres uansett motor og beskriver at effekt er et ferdig produkt av moment over tid.

 

Effekt er bare arbeid regnet ut med moment og tid hvor arbeid over tid er “revolutions per minute” eller RPM

SteinFor å beskrive effekten av en girkasse på en bil:

Ved å gire opp til for eksempel 3:1 utveksling vil man redusere hastigheten fra første leddet til siste leddet,  men samtidig øke kraften dette blir da tilsvarende momentet ut på hjulene, hvis motoren er rask (høyt turtall) vil virkassen kunne ha en større utveksling på samme hastighet som en treg motor. Hjulene vil få en større kraft fordi girutvekslingen endrer kraften, men på bekostning av hastighet.
Eks utveksling på 2:1 reduserer hastighet ut av girkassen med 50% iforhold til veivakselens hastighet  samtidig som den dobler momentet