Rørdiameter i et fuelsystem.

Last ned Spreadsheet her:
http://www.racelab.no/wp-content/uploads/2020/05/rørdia-1.xlsx

Spreadsheet er oppdatert med bend og tatt utgangspunkt i tyntflytende væsker.

Har laget et regneark der man kan beregne trykkfall i forhold til rørbend, lengde, og diameter. Trykkfall, eller trykkendringen er forholdet mellom trykket ut av pumpe og trykket ved fuelrail og maks dysekapasitet. Det er også tatt forbehold om turbotrykk med trykkregulator som opererer med 1:1 forhold. For sugemotorer setter du 0 på turbotrykk.
Trykkfall, eller trykkendring er for eksempel når du justerer til 4 bar på regulator, så har pumpen et arbeidstrykk på 5 bar dersom trykkfallet fra pumpe til dyser er 1 bar. Pumpen kompenserer ved å “jobbe hardere” for å opprettholde trykket. Du kan se et estimat av nødvendig pumpeeffekt på regne arket.

Det er tatt utgangspunkt til glatte rørvegger, og tyntflytende og “lett” væske.
Det er også tatt utgangspunkt i at systemet er isentropisk. dvs varme blir ikke tilført, og forlater ikke systemet. Temperaturen er derfor konstant
For å beregne friksjon har jeg brukt både Bernoullis, Kontinuitet for bevaring av energi Darcy Weibach og Hazen Williams teorem for å kryss sjekke. Noen utdrag av noe av arbeidet under:


Kilder til Darcy og tap:
Fundamentals of Hydraulic Engineering av prof. Alan L.Prasuhn